PSYKOLOG

JOSEFIN FRANSSON

KBT  •  Parterapi  •  Handledning

VÄLKOMMEN!

Jag är legitimerad psykolog och har arbetat med vuxna och ungdomar sedan 2012 då jag tog min exa­men från Karolinska Institutet i Stockholm. Jag har stor vana av att möta individer med olika typ av psykisk ohälsa eller som behöver stöd under t ex en livskris. Jag har erfarenhet från psykiatri, primärvård, privat verksamhet samt företagshälsovård. Som terapeut är jag engagerad, närvarande och aktiv. Jag indi­vidanpassar all rådgivning och psykoterapi utifrån klientens behov och önskemål. Mitt mål som terapeut är att du som klient ska känna dig sedd och bekräftad, samt få konkret hjälp för de besvär du söker för.
Bild på Psykolog Josefin Fransson

BAKGRUND

Mina specialområden

Min huvudsakliga inriktning och stora intresse­område ligger inom den kli­niska psykologin. Där ingår psyko­logisk behandling/psyko­terapi för enskilda och par, men även handled­ning, ut­bildning och före­läsningar.
Jag har min psykoterapeutiska förankring inom KBT (kognitiv beteendeterapi) och har fördjupat mig i modern, även kallad ”tredje vågens KBT” såsom Acceptance and commitment therapy (ACT) och mindful­ness­baserad terapi. En annan inriktning jag har intres­serat mig för är affekt­fokuserad terapi, det vill säga terapi som speci­fikt fokuseras på att komma i kontakt med, utforska och han­tera känslor. Jag arbetar också med parterapi enligt Integrative behavio­ral couples therapy (IBCT) som kombinerar klassisk KBT och mycket ACT-principer, samt är utbildad tränare i Moti­verande samtal (MI).
Jag följer de etiska riktlinjerna för psyko­loger i Norden och är med­lem i Psykolog­för­bundet och Psykolog­företagarna. Genom detta med­lems­skap ingår även en patient­försäk­ring för dig som klient.
Bild på citattecken

Mitt mål som terapeut är att du som klient ska känna dig sedd och bekräftad, samt få konkret hjälp för de besvär du söker för.

TJÄNSTER

Det här kan du få
hjälp med

Det här kan du få hjälp med

Du är välkommen att höra av dig om du har problem med exem­pelvis ångest, oro, ned­stämdhet, stress, relations­svårigheter eller låg självkänsla. Jag erbjuder både kortare rådgiv­ning och kvali­ficerad psykologisk behandling utifrån KBT och ACT. Inom ramen för mitt arbete behand­lar jag ungdomar från 16 år och vuxna.
Jag arbetar även med parterapi utifrån IBCT och tar gärna emot par som exem­pelvis önskar stöd i att stärka sin relation eller hitta tillbaka till varandra. Utöver terapi för en­skilda och par erbjuder jag också verksam­hetshand­ledning inriktat mot metod, ärende och process för personal i människo­nära yrken.
Bild på ett öppet fönster med solljus som strilar in genom vita gardiner.

KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en behandlingsform som har gott forsk­nings­­­stöd för ett flertal psykiska besvär. Här kan du läsa om hur en behandling går till.

Närbild på två personer som håller varandra i handen.

Parterapi

Behöver ni hjälp med att stärka er relation? I par­terapi får ni använd­bara verktyg, där en del av arbetet går ut på att jobba med både föränd­ring och acceptans.

Bild på en vit magnoliaknopp som är på väg att slå ut.

Handledning

Arbetar du inom vård och omsorg? Många yrkesverksamma upplever hand­ledning som en viktig källa till förnyad ork och motivation. Läs mer om hur hand­­ledning kan hjälpa dig.

Bild på ett öppet fönster med solljus som strilar in genom vita gardiner.

KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en behand­lingsform som har gott forsk­nings­­­stöd för ett flertal psykiska besvär. Här kan du läsa om hur en behandling går till. 

Närbild på två personer som håller varandra i handen.

Parterapi

Behöver ni hjälp med att stärka er relation? I par­terapi får ni använd­bara verktyg, där en del av arbetet går ut på att jobba med både föränd­ring och acceptans.

Bild på en vit magnoliaknopp som är på väg att slå ut.

Handledning

Arbetar du inom vård och omsorg? Många yrkesverksamma upplever hand­ledning som en viktig källa till förnyad ork och motivation. Läs mer om hur handledning kan hjälpa dig.

BOKA TID

Så här tar du kontakt

Jag ser fram emot att höra från dig!

Ta gärna kontakt för att få veta mer eller för att boka tid. Skicka ett mail, fyll i kontakt­formuläret eller ring och lämna ett meddelande. Jag åter­kopplar så snart jag har möj­lig­het och som senast inom 48 timmar. Mottagningen finns centralt i Malmö, och jag erbjuder samtal både på plats och digitalt.

076-020 09 63

kontakt[at]josefinfransson.se

Fersens väg 9, vån 3
211 42 Malmö
Bild på logotyp psykologföretagarna
© PSYKOLOG JOSEFIN FRANSSON AB 2022
Webbplats skapad av Susanna Messeri
Bild på logotyp psykologföretagarna
© PSYKOLOG JOSEFIN FRANSSON AB 2022
Webbplats skapad av Susanna Messeri