Parterapi

Jag erbjuder parterapi utifrån metoden Integrative behavioral couples therapy (IBCT) i vilken man jobbar med både föränd­ring och acceptans. Vanliga delar i en behand­ling är att träna på att uttrycka känslor och behov, förbättra förmågan att lyssna till varandra, öka positiv interaktion samt träna på konfliktlösning.
Närbild på två personer som håller varandra i handen.

Parterapi

Jag erbjuder parterapi utifrån metoden Integrative behavioral couples therapy (IBCT) i vilken man jobbar med både förändring och acceptans. Vanliga delar i en behandling är att träna på att uttrycka känslor och behov, förbättra förmågan att lyssna till varandra, öka positiv interaktion samt träna på konfliktlösning.

Närbild på två personer som håller varandra i handen.

Vanliga anledningar till att söka hjälp

Det kan finnas flera skäl till att ta hjälp av en par­terapeut. Många söker för att de upp­lever sig ha glidit isär och känner sig alltmer isolerade från varandra. Tidsbrist, småbarnsår eller stress på jobbet är exem­pel på faktorer som kan leda till slitningar och en upplevelse av att tappa bort varandra.
Andra vanliga orsaker att ta hjälp är åter­kom­mande gräl, svartsjuka, svårigheter att acceptera varandras olikheter, sjukdomsfall eller andra kriser som kan uppstå i livet.

Hur går en behandling till?

Parterapin startar med en kart­lägg­ningsfas om fyra till­fällen. Första tillfället ses terapeut och par till­sammans för ett första be­döm­nings­samtal. Sedan följer två en­skilda samtal, där tera­peuten träffar individerna en och en för att få en tydligare bild av deras syn på situationen. Vid tillfälle fyra återger terapeuten sin bild av parets pro­blematik men också vilka styrkor som fram­kommit. Tera­peuten ger förslag på inriktning på behand­lingen och exem­pel på kon­kreta övningar och uppgifter som paret kan arbeta med mellan ses­sionerna.

Rådgivning

Jag erbjuder också parsamtal av mer råd­givande karaktär eller i före­bygg­ande syfte, för att t ex stärka relation­en, öka kommuni­ka­tion och sam­man­­hållning inför t ex att bli föräldrar. Vid dessa sam­tal kan kartläggnings­fasen läggas upp på annat sätt, kontakta mig för ett anpassat upp­lägg.

HANDLEDNING

BOKA TID

Så här tar du kontakt

Jag ser fram emot att höra från dig!

Ta gärna kontakt för att få veta mer eller för att boka tid. Skicka ett mail, fyll i kontakt­formuläret eller ring och lämna ett meddelande. Jag åter­kopplar så snart jag har möj­lig­het och som senast inom 48 timmar.

076-020 09 63

kontakt[at]josefinfransson.se

Dalagatan 25, 113 24 Stockholm

Bild på logotyp psykologföretagarna
© PSYKOLOG JOSEFIN FRANSSON AB 2022
Webbplats skapad av Susanna Messeri
Bild på logotyp psykologföretagarna
© PSYKOLOG JOSEFIN FRANSSON AB 2022
Webbplats skapad av Susanna Messeri